Novinky

Usnesení Senátu k teroristickým útokům ve Francii

Senát Parlamentu ČR přijal dne 29. října 2020 na návrh předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Pavla Fischera usnesení č. 532 v tomto znění:

Senát

s ohledem na skutečnost, že ve Francii došlo k útoku na středoškolského učitele Samuela Patyho, na tři osoby v kostele v Nice a k dalším opakovaným mimořádně brutálním útokům islamistických teroristů, kvůli nimž dnes zvýšila francouzská vláda stupeň ohrožení republiky,

I. odsuzuje terorismus a násilí, kterému v jeho důsledku čelí francouzská společnost,

II. považuje útok na učitele za akt proti svobodě myšlení a útok v kostele za akt proti svobodě vyznání, a tedy za útoky proti samotným základům svobodné společnosti,

III. vyslovuje podporu všem institucím Francie, které zajišťují dodržování zákonů a právního státu, stejně jako přístup ke vzdělání a k informacím,

IV. přihlašuje se k ideálům svobody, demokracie a lidských práv,

V. vyjadřuje v této těžké chvíli solidaritu a podporu občanům Francie,

VI. pověřuje předsedu Senátu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu Francie, velvyslance Francouzské republiky v ČR a ministra zahraničních věcí ČR.“

Usnesení ke stažení ve formátu pdf najdete zde.