NovinkyProjevy

K výroční zprávě ČTÚ, odolnosti a 5G sítím – Projev Pavla Fischera v Senátu

Vážená paní předsedající, dámy a pánové,
mluvíme o ČTÚ a o jeho výroční zprávě.

Dříve, než položím otázku, která se týká budoucnosti frekvenčních pásem, tak jsem chtěl jenom navázat na svého předřečníka. Sítě 5G jsou dnes už technologicky skutečností, připravují se sítě 6G. Přestože si uvědomujeme dobře, že ČTÚ v oblasti technologií musí respektovat normy a zákony, které tady tvoříme, tak jsem chtěl jenom i při této příležitosti zopakovat, že nám není jedno, co se děje s našimi daty a že nám nemůže být jedno, pokud bychom zůstávali zranitelní právě v oblasti nejnovějších technologií.

Proto, přestože to není jenom technologická věc, ale především politická, budeme pracovat na tom, abychom napříč politickými stranami dokázali najít dostatečný konsensus na to, aby i instituce, jako je ČTÚ, dokázaly obstát v tlaku, který je na ně vyvíjen, v případě, že se vypíše nějaké výběrové řízení nebo nějaká nabídka, někteří by měli tendence prosazovat pouze pravidlo nejnižší ceny. Záleží nám na tom, aby pravidlo nejnižší ceny nezůstávalo jako jediný směrodatný parametr pro rozhodování, ale abychom do něj vnášeli i pravidlo bezpečnosti a pravidlo politické. To znamená, abychom do našich telekomunikačních sítí 5G nepouštěli země, o kterých můžeme z hlediska stávajících zákonů ČR mluvit jako o cizí moci. Například mám na mysli Čínskou lidovou republiku. V případě, že bychom to totiž učinili, tak takové rozhodnutí, možná na první pohled docela levné a výhodné, by mohlo mít své veliké náklady vzápětí, později, kdy bychom se zkoušeli s těmi problémy, které se objeví z hlediska bezpečnosti, později vypořádat.

Tolik na úvod a nyní moje otázka. Mluvíme o nejnovějších technologiích, neměli bychom ale zapomínat i na ty technologie, které fungují a které obstály i v okamžiku mimořádně složitých bezpečnostních situací, do kterých se dostala naše země.

Mám na mysli vysílání na středních vlnách našeho rozhlasu, veřejnoprávního rozhlasu. Může to působit jako úsměvná vzpomínka z technického muzea, ale právě tohle vysílání může obstát ve chvíli, kdy by se blížil nějaký atak na ty nejnovější technologie, které jsou přece jenom velmi zranitelné.

Z médií víme, že se Český rozhlas chystá opustit střední vlny v nejbližší době. Mě by zajímalo, jak to paní šéfka Českého telekomunikačního úřadu vidí? Zda přece jenom středovlnné vysílání by nemělo zůstat pro případ největších krizí a informování obyvatel v záloze, kdy by bylo potřeba udržet celostátní vysílání např. za pomoci jednoho vysílače, jako je to dneska technologicky možné. Mluvíme o mimořádných situacích, ale jako senátoři také rozhodujeme o zákonech, které mají vazbu k bezpečnosti a obraně, a proto by mě zajímalo, jak o tom na ČTÚ uvažujete, jaká další opatření připravujete, abychom nezůstali závislí jenom na tom nejnovějším, nejrychlejším a nejpokrokovějším, ale abychom i ty technologie, které jsou robustní, a v minulosti obstály, udrželi v provozu, kdyby toho bylo opravdu potřeba. Děkuji.

(Program schůze a stenozáznam najdete na webu Senátu)