NovinkyProjevy

K Evropské radě, soběstačnosti ČR a využití nanotechnologií – Projev Pavla Fischera v Senátu

/v rozpravě po vystoupení místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce k účasti na příští Evropské radě/

Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové,
děkujeme za tuto možnost mluvit s členem vlády předtím, než začne významná Evropská rada. Její agendy jsou rozsáhlé, budu mluvit pouze k jednomu.

V tom zvacím dopise od Charlese Michela se píše, že k obědu nebo po obědě, zkrátka na závěr, v pátek, budou naši šéfové, to znamená za Českou republiku pan předseda vlády Andrej Babiš, mluvit o covidu. A to o vakcíně a o dalších koordinacích, například volného pohybu osob. Já bych chtěl doporučit vládě, aby si vzala do aktovky jedno velmi důležité téma, které s tím souvisí.

19. 4. Senát na své 19. schůzi, když se rozhodovalo o prodloužení nouzového stavu, přijal zvláštní usnesení. Vyzvali jsme s v něm vládu, aby nám dodala informaci o tom, jak chce zajistit ochranné prostředky pro občany České republiky, a to nikoli jako nákupčí, který bude ochranné prostředky nakupovat z Čínské lidové republiky, v tehdejší době v rozsahu 12 miliard, ale jako strategický aktér, který začne s českými firmami, výrobci, dodavateli, vynálezci, výzkumníky pracovat na tom, abychom se v té trajektorii stali soběstační. Je to trochu archiv, je to půl roku starý text, ale neztratil nic ze své naléhavosti. Stojí za pozornost, jak nám tehdy odpověděl předseda vlády.

Ta odpověď je totiž jenom na několika řádcích. Řekli bychom diplomaticky, je velmi expeditivní. Pan předseda vlády nepochopil, že žádáme, aby česká vláda začala pracovat s potenciálem, který u nás máme jako nejvíce industrializovaná země s velkou tradicí v textilním a dalším průmyslu.

Proč o tom mluvím? Protože Česká republika je mimo jiné velmocí v oblasti nanotechnologií. Nanotechnologie, které se používají na výrobu ochranných prostředků, mají mimořádné možnosti ochrany obyvatel, zdravotníků a všech, kteří to potřebují. Když se ale podíváme do norem, které jsou na tyto prostředky u nás platné, zjistíme, že s nanomateriály se v nich vůbec nepočítá. Proto je na čase tyto normy začít novelizovat. A protože tyto normy jsou platné také pro Evropskou unii, tak bych na to chtěl právě před jednáním Evropské rady upozornit.

Mluvíme-li o covidu, mluvíme o soběstačnosti a strategické soběstačnosti. Nestačí, abychom se chovali jako nákupčí, kteří zase budou nakupovat v miliardách z cizích kontinentů. To znamená, že vezmeme vážně potenciál, který u nás je, na který je vázáno tisíc pracovních míst a ve kterém se Česká republika může stát regionální mocností. Proto jsem chtěl poprosit, aby si pan premiér vzal do aktovky i nanoprůmysl v České republice, kde potřebujeme změnit normy a upravit je. Protože ty technologie jsou tak pokrokové, že normy z minulého století na ně nestačí. Zároveň abychom začali vážně brát, že tyto normy můžeme prosadit také na evropské úrovni. Proto bych chtěl, abychom o tom jako Česká republika začali jednat například v kuloárech ve chvíli, kdy se jedná o covidu mezi státy Evropské unie.

Jde o životy, jde o zdraví, jde o bezpečnost. Jde o spolupráci. My tady k tomu máme co říci. Není to nic nového, Senát se tím zabýval. Rád bych, aby se tím se vší vážností zabývala také vláda České republiky. Děkuji.

(Program schůze a stenozáznam najdete na webu Senátu)