NovinkyTiskové zprávy

Apel Pavla Fischera na vládu ČR

Zdá se, že česká vláda se z koronavirové krize nepoučila. Nyní vidíme, že není schopna řešit lokální ohniska nákazy a její opatření včetně chytré karantény dostatečně nefungují. Vláda promarňuje další týdny a měsíce, v nichž by měla náš stát připravovat na možnou druhou vlnu nákazy. Mezirezortní spolupráce, která byla kamenem úrazu během zvládání pandemie, pokulhává i dnes. Na úrovni vlády neproběhla ani zpětná revize zdravotních a jiných opatření, z níž by mohla vzejít klíčová doporučení pro další podobnou situaci. Proto důrazně apeluji na vládu v následujících bodech:
 
1. Zásobit zdravotnická a sociální zařízení ochrannými pomůckami v dostatečném množství a kvalitě. Je přitom třeba rozlišit materiál okamžité potřeby, disponibilní zásoby a zásoby pro období krize.
 
2. Plně využít kapacity domácího průmyslu k výrobě ochranných pomůcek. V oblasti užití nanotextilií a nanomateriálů jsme na úrovni světových velmocí. Vláda se nadále nesmí chovat jako nákupčí zboží z ciziny, ale jako strategický partner pro české aktéry a firmy, které cíleně zapojí do obranyschopnosti země. Úkolem vlády není podporovat obrat firem v Číně, ale zvláště v době ekonomického propadu rozvíjet a podporovat výrobní kapacity vlastního státu.
 
3. Nastavit přehledný systém informování veřejnosti o ochranných opatřeních. Informování občanů ze strany vlády, které jsme zažili za nouzového stavu, bylo chaotické, nepřehledné a nedostatečné. Seriozní informovanost pomáhá v zodpovědném chování občanů, po němž vláda tak naléhavě volá.
 
4. Posílit systém centrálního řízení na úrovni zdravotnictví. Prosazovat rozhodnutí ministra zdravotnictví v decentralizovaném systému zdravotní péče s aktéry na místní, regionální, krajské a celorepublikové úrovni se ukázalo jako velmi obtížné. Je nutné zajistit, aby informační systémy soukromých i státních poskytovatelů zdravotní péče postupně sjednotily postupy, a to na všech úrovních.
 
5. Zajistit dostatečné kapacity pro plošné testování a sjednotit zpracování dat Testování je zatím nejsilnější zbraní proti pandemii. My v poměru k počtu nakažených stále testujeme nedostatečně a výsledky testů se občané dovídají s velkým zpožděním.
 
6. Nastavit systémy navazující na chytrou karanténu tak, aby se plně využil její potenciál. Krize ukázala, že jednotlivé úřady veřejné správy nejsou propojené a nejsou tedy schopné sdílet informace. Generální funkční systém pro případ krize neexistuje. Potřebné aplikace a softwarové nástroje nadále nelze vyvíjet samostatně, ale jako součást nově budovaného „Národního hygienického informačního systému“. Tam bude tok citlivých dat i jejich ukládání pod přísnou kontrolou státu.
 
7. Posílit kontrolní mechanismy u všech přijímaných opatření, včetně parlamentní kontroly. Pracuje se s citlivými daty občanů, nabízené aplikace měly propojit jméno, telefonní číslo, adresu bydliště, zdravotní údaje, číslo bankovní karty a i geolokalizační data. Zatímco každý policejní odposlech musí být dle zákona písemně podrobně zdůvodněn, povoluje ho státní zástupce nebo soud a nad celým procesem bdí parlamentní komise, u aplikací, které se nabízely občanům, neexistovala žádná kontrola ze strany státu.
 
8. Přijmout zodpovědnost za situaci na úrovni vlády. Stále se dozvídáme, že „občané jsou nezodpovědní“ – ano, někdy tomu tak i je, ale je to stát, který stanovuje pravidla jejich chování. Stejně tak za šíření viru a přijatá opatření nejsou odpovědní pouze hygienici, protože nad nimi stojí ministerstvo, které opět řídí vláda.
 
9. Na vládní úrovni urychleně vypracovat „Plán zvládání zdravotních hrozeb v ČR“. Měl by obsahovat strategický záměr, způsob řešení zdravotní hrozby dle vyhodnocené varianty, definovat personální i materiální zdroje, stanovit potřebné kapacity zdravotnických zařízení, určit finanční nástroje včetně akvizičního plánu i softwarového zajištění, vytýčit jednotlivé úkoly pro naplnění strategického záměru a definovat požadavky na součinnost rezortů.