NovinkyTiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera ke schůzi Senátu 9. dubna 2020

„Česká republika čelí krizi pandemie, v níž musí vláda činit rychlá opatření. Rozhodnutí, která ovlivní kondici České republiky na následující léta, však vláda mnohdy nevysvětluje veřejnosti, ale ani poslancům a senátorům. Na dnešní schůzi jsem proto podal návrh, aby Senát zaujal jasné stanovisko ke třem klíčovým bodům týkajícím se postupů ČR v rámci boje proti pandemii koronaviru.

Můj návrh však neprošel hlasováním a nebyl zařazen na pořad jednání. Prakticky to znamená, že vláda od Senátu dostala bianco šek na další dny, místo aby v zájmu veřejné kontroly skládala účty. Každý den jde přitom o životy a bezpečnost občanů a suverenitu naší země.

Můj první apel na vládu se týká zařízení poskytujících péči seniorům a nemocným seniorům, protože právě v nich je dosud situace v zásobování ochrannými pomůckami nedobrá a na mnoha místech dokonce zoufalá.

Druhý bod usnesení se vymezuje vůči nařízení ministra zdravotnictví, podle něhož mají banky a telefonní operátoři novou povinnost poskytovat podrobné údaje o občanech, kteří s tím odpovídajícím způsobem nesouhlasili. Tento postup je v rozporu s ústavní garancí občanských práv a svobod, kterou si jako demokratická země nesmíme dovolit porušovat.

Třetí část mnou navrhovaného usnesení se týká kontroly nad nákupy ochranných prostředků. Vláda nechala stranou české firmy, které denně nabízejí miliony roušek a dalších ochranných pomůcek, a místo toho nás připoutala k jedinému majoritnímu dodavateli – komunistické Číně. V zájmu transparentnosti a veřejné kontroly nad vynakládáním státních financí se Senát musí ptát vlády, proč, kde, za jakých podmínek a za kolik vláda nakupovala. 

Senát má povinnost vládu kontrolovat, ale dnes tuto příležitost odmítl. Věřím, že mé návrhy se dostanou na pořad příštího jednání. Situace je naléhavá a každý den hraje roli. Pokud má Senát fungovat jako pojistka demokracie, je na senátorech, aby to osvědčili právě v době krize.“