NovinkyTiskové zprávy

Usnesení Senátu k chování vládních představitelů v době pandemie koronaviru

Senát Parlamentu ČR přijal ve středu 18. března usnesení, kterým vyzývá vládu k postupu podle zákona o krizovém řízení. Pavel Fischer uvedl, že „v krizové situaci, kdy některé kroky vlády vypadají nesrozumitelně, má nezastupitelnou roli parlamentní kontrola. A na schůzi Senátu jsme se krizové situaci věnovali – ocenili jsme práci dobrovolníků i všech, kdo jsou v paní linii, a apelovali jsme na vládu, aby postupovala v souladu se zákonem o krizovém řízení. Senát potvrzuje svou roli pojistky ústavního pořádku, který kontroluje vládu a vrací ji do zákonných mantinelů.“ 

Text usnesení: 

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
324. USNESENÍ SENÁTU

ze 17. schůze, konané dne 18. března 2020

k aktuální situaci v České republice v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Senát

I. konstatuje, že

1) krize související s pandemií koronaviru je vážná a bude mít dalekosáhlé ekonomické a sociální dopady na celou společnost;

2) vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí situace, podcenila komunikaci a tím podryla důvěru v instituce státu a v jejich schopnost obstát v náročných situacích;

3) předseda vlády ČR oddaloval nasazení zákonných standardních mechanismů krizového řízení a nepostupoval v souladu s právním řádem ČR, zejména se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení tím, že včas neaktivoval ústřední krizový štáb;

II. oceňuje

1) obětavou práci všech zdravotníků, pracovníků složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil, samosprávy a všech, kteří jsou v první linii boje s pandemií koronaviru a nesou největší riziko nákazy;

2) solidaritu mezi občany, jejich obětavost a ochotu vzájemně si pomáhat v těžkých situacích;

3) zodpovědný přístup občanů k bezpečnostním opatřením v zájmu snížení rizika pandemie koronaviru;

III. vyzývá vládu, aby

1) postupovala v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a dále aby zřídila systém celostátní strategické krizové komunikace;

2) v zájmu bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bez prodlení poskytovala občanům úplné a pravdivé informace;

3) neprodleně zajistila občanům ochranné prostředky a dostupné testování pro potřebné, umožnila mobilizovat dobrovolníky, české firmy, aktéry občanské společnosti a vytvořila podmínky pro všechny, kdo chtějí nabídnout pomoc;

4) koordinovala s členskými zeměmi a s institucemi Evropské Unie postup proti šíření nákazy v rámci EU a podporovala opatření, která zmírní hospodářské dopady této pandemie.

IV. pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s přijatým usnesením seznámil předsedu vlády České republiky.

 

Usnesení ve formátu PDF je ke stažení zde