NovinkyProjevy

Projev Pavla Fischera v Senátu k návrhu zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

15. schůze Senátu ve 12. funkčním období, 30. ledna 2020

Vážený pane předsedající,

děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, chci ocenit, že vláda přichází s tímto návrhem zákona, protože jednáme o entitě, se kterou skutečně nelze navazovat mezinárodní smlouvy. Přitom je naším partnerem, a to nejenom v oblasti průmyslu, obchodu, investic, ale také vzdělávání, inovací a řady dalších věcí, včetně kultury.

Proto si velmi vážím práce vašeho ministerstva a chci ocenit tuto iniciativu, která replikuje to, co je třeba z hlediska smluv nebo pravidelných textů OECD promítnout do takové spolupráce. Za nás jako za výbor (VZOB) chci jenom připomenout, že se právě rozvoji politických kontaktů a ekonomických kontaktů s Tchaj-wanem věnujeme pravidelně, na našem nedávném zasedání výboru jsme dokonce odhlasovali usnesení, ve kterém dáváme plnou podporu záměru našeho bývalého předsedy Jaroslava Kubery, který říkal, že chce realizovat velmi brzy oficiální návštěvu Tchaj-wanu. Nebyl by ostatně prvním předsedou Senátu, který navštěvuje ve funkci tuto entitu. Nemůžeme do toho jít na základě mezinárodní smlouvy, a proto do toho musíme jít zákonem a také politicky.

V Senátu budete mít vždycky podporu pro tento typ aktivit. My budeme pracovat také na tom, abychom oficiální závazek, který náš zesnulý pan předseda dával, dokázali v brzké době naplnit a abychom politicky podpořili právě to, že se Tchaj-wan stal za ty roky skutečným šampionem nejenom v oblasti investic v naší zemi.

Děkuji a tímto vyslovuji podporu vašemu návrhu.

 

Stenozáznam 2. dne schůze: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/93845/78705

Podrobnosti o návrhu zákona: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/tabulka?IS=6369#4506