NovinkyTiskové zprávy

Vyjádření Pavla Fischera k dopisům senátora Doubravy čínskému velvyslanci v ČR

Informace o tom, že senátor Jaroslav Doubrava psal dopisy čínskému velvyslanci a že nechce jejich obsah sdělit novinářům a veřejnosti, mne pobouřily. Senátor Doubrava ani nepovažoval za důležité, aby o svých dopisech soudruhům v Číně informoval senátory Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Parlamentu ČR. Problematice Číny se přitom bezpečnostní výbor Senátu soustavně, koordinovaně a v souladu se zahraniční politikou státu věnuje.

Senátor Doubrava nepřišel na veřejné slyšení o národní bezpečnosti a obchodování s Čínou, které se uskutečnilo v září tohoto roku. Nebyl ani na briefingu s ředitelem BIS Michalem Koudelkou, od kterého by se dozvěděl, v čem je Čína pro Českou republiku bezpečnostní výzvou. Senátor Doubrava jako jediný hlasoval proti usnesení Senátu ze dne 20. března 2019, kterým horní komora Parlamentu zavazuje ústavní činitele ČR k jednotnému postupu vůči představitelům Čínské lidové republiky. Při rozpravě senátor Doubrava nevystoupil, jeho názory proto ani neznáme.

Jednání senátora Doubravy považuji za nebezpečné pro zájmy jednotné zahraniční politiky České republiky vůči cizím mocnostem. Česká republika má svou vlastní politiku jedné Číny. Iniciativu senátora Doubravy chápu jako projev nesolidarity a neúcty k parlamentní demokracii. Vyzývám proto senátora Jaroslava Doubravu, aby informace buď vyvrátil, nebo veřejnost seznámil s obsahem svých dopisů, a dále aby nevyvíjel vlastní iniciativu bez předchozího projednání s orgány Senátu, které jsou odpovědné za zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky.