NovinkyTiskové zprávy

Schůze bezpečnostního výboru: senátoři chtějí vystoupení ČR z Mezinárodní investiční banky

Senátoři Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (VZOB) přijali na schůzi ve středu 18. září 2019 usnesení o Mezinárodní investiční bance. Předcházelo tomu společné neveřejné jednání VZOB s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD).

VZOB usnesením vyzývá vládu, aby se zasadila o vystoupení České republiky z Mezinárodní investiční banky a z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Výbor také odmítá navyšování kapitálu.

Předseda výboru Pavel Fischer uvádí:

„Mezinárodní investiční banka je pozůstatek z dob socialismu a RVHP, který dnes slouží především Ruské federaci. Nevidím důvod, proč bychom měli zůstávat členy, není to pro Českou republiku výhodné.

Mezinárodní investiční banka je navíc rizikem z hlediska bezpečnosti. Je proto nejvyšší čas připravovat odchod.“

 

Text přijatého usnesení:

„Senát Parlamentu ČR

I.  vyzývá vládu, aby

  1. při jednáních v Mezinárodní investiční bance (MIB) odmítla další navyšování jejího kapitálu,
  2. připravila kroky v souladu s českým a mezinárodním právem nezbytné pro vystoupení ČR z MIB,
  3. v souladu s vládní politikou dokončila kroky vedoucí k vystoupení ČR z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci (MBHS) a vyjednala dohodu o vypořádání závazků plynoucích ze členství i v této instituci,

    II. žádá vládu, aby

  4. Senátu Parlamentu ČR podala ve lhůtě do 30. listopadu 2019 písemnou informaci o plnění kroků uvedených v tomto usnesení. 

    III. pověřuje

    předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s přijatým usnesením seznámil předsedu vlády ČR.“