NovinkyProjevy

Média veřejné služby potřebují naši podporu – projev v Senátu

Pane předsedající, dámy a pánové, milí hosté,

téma nezávislosti veřejnoprávních médií je pro budoucnost a současnost naší demokracie a pluralitního státu nesmírně důležité. Dotýkáme se totiž samých základů, ve kterých vidíme jako prvního aktéra občana. A proto jsem chtěl velmi ocenit všechny ty, kteří toto téma přinesli.

Koncept veřejnoprávního média vznikal v historicky úplně jiné době. Tehdy ještě nebyl Facebook, tehdy ještě nebyly výrazy jako followeři, lajky nebo hejty. A neměli jsme v té době zdaleka tolik zkušeností s tím, když se do veřejné politické debaty vlamují statisíce falešných účtů, které manipulují s veřejným míněním například před volbami nebo ve chvíli, kdy jde o něco zcela zásadního. A to ne jenom na nějaké individuální úrovni, ale doslova v průmyslovém měřítku.

Co je v tomto kontextu nového pro vás jako zástupce veřejnoprávních institucí? Zdá se mi, že tady vaše role zůstává, ale možná ještě s větší naléhavostí vidíme, jak je důležité, abyste ověřovali informace, abyste upozorňovali na manipulaci s veřejností a abyste dávali čas svým pracovníkům a kolegům na větší investigativní témata. Ta totiž vyžadují čas, peníze a profesionální zázemí. V malých redakcích na ně často nezbývá čas nebo chybí prostředky.

Nejdříve uvedu, co očekáváme od velkých hráčů, ať už to jsou firmy, politické skupiny nebo partaje: očekáváme,že vás nechají pracovat. To znamená, že vám nebudou nutit nějaké formáty, přístupy, agendu nebo témata, která buď máte, nebo naopak nesmíte pokrývat.

A co očekáváme od vás? Očekáváme, že nebudete hlídat úzce stranickou agendu, ale že budete stále obnovovat étos veřejné služby. To znamená, že budete své kolegy formovat, aby obstáli v nepřízni, která se dříve či později i v jejich případě, budou-li pracovat na něčem citlivém, musí projevit.

Zároveň očekáváme, že si uvnitř budete hlídat ty nejvyšší parametry profesionální práce. Víme, jak je dnes složité ověřovat nějakou informaci ze tři nezávislých zdrojů ve chvíli, kdy tím žije už celý web a může jít třeba o nějakou manipulaci.

Myslím si, že vaše role právě s ohledem na to, jak se proměňuje informační prostředí kolem nás, mimořádně roste. To neznamená, že byste byli nekritizovatelní. Naopak. Ale o to důležitější je, abyste byli také nároční k sobě a ke svým lidem. Vaše role nás zajímá a budeme vás doprovázet, budeme vám připraveni nastavovat kritické zrcadlo a povzbuzovat vás v tom, co děláte.

Příklad tohoto slyšení ukazuje, že to jde i bez změn zákona. Ale to, že by v tom Senát chtěl a mohl hrát svoji roli, už jsme slyšeli. K tomu se samozřejmě hlásím.

Děkuji vám za pozornost.