NovinkyProjevy

Lidská práva v Číně jsou systematicky porušována – projev v Senátu

Projev Pavla Fischera v Senátu dne 20. března 2019

Česká republika se vždy hlásila k politice nedělitelných lidských práv. Boj proti nespravedlnosti a násilí má totiž smysl. Česká republika navíc až do roku 2021 zasedá v Radě pro Lidská práva, která patří k nejvýznamnějším orgánům OSN.

Otázku systematického porušování lidských práv v Čínské lidové republice bychom měli vracet na stůl – na úrovni parlamentních kontaktů, při setkání samosprávy, a především na úrovni vlády a prezidenta republiky. Dovolte mi vysvětlit důvody.

1. V Číně dochází k rozsáhlému a systematickému porušování lidských práv. O tom dnes není sporu. Už jen zběžné studium mezinárodních konvencí o lidských právech ukazuje, že praxe Pekingu je v rozporu rovnou s několika články všeobecné deklarace lidských práv:

  • upírá se právo na život
  • popírá se uznání člověka jako lidské osoby před zákonem
  • upírá se mu rovnost před zákonem
  • porušuje se zákaz svévolného zatčení
  • porušuje se zákaz mučení
  • porušuje se právo na spravedlivý a otevřený soudní proces
  • porušuje se zásada presumpce neviny
  • prolomila se pravidla ochrany soukromí, lidé jsou systematicky sledováni
  • omezila se svoboda svědomí i svoboda náboženského vyznání


2. Čínský totalitní režim drží v koncentračních táborech statisíce politických vězňů. Podle režimu jsou tábory převýchovné a pobyt v nich je dobrovolný. Realita je však zcela odlišná. Vězněnými se stávají příslušníci národnostních a etnických menšin, lidé s nekonformními názory nebo jinak nepohodlní lidé. Jsou mezi nimi také praktikující Falun Gong. Jednoho z vězňů, kteří unikli smrti, jsme s kolegy senátory nedávno přijali v Senátu. Jeho svědectví bylo skutečně otřesné.

3. Za zdmi koncentračních táborů neexistuje právo. Neexistuje spravedlnost. Veškerá hodnota lidského života se ztrácí. Člověk přichází o svou identitu a stává se nositelem orgánů. Je to pro nás možná nepředstavitelné, ale v Číně jsou lidem nedobrovolně odebírány orgány. Odebírá se rovnou bez zbytečného papírování, písemný souhlas nikoho není potřeba. A pro jistotu je identita operujícího lékaře a personálu tajná.

4. Orgány jsou odebírány dokonce i těm, kdo jsou stále ještě naživu. Orgány tedy nepocházejí od klinicky mrtvých, protože “stav orgánu by nemusel být dobrý”, jak uvedli doslova na jedné čínské klinice. Lidé jsou během odebírání orgánu postupně zabíjeni. Tomu se v našem právním rámci říká vražda. Jde o státem schvalované zabíjení v součinnosti mezi státní policií, armádou a zdravotníky.

5. Výsledkem nelidské mašinérie je, že se dnes v Číně na orgány v podstatě nečeká. Transplantace se provádějí mnohem rychleji než kdekoli jinde na světě. Kvůli operaci rohovky, ledviny, jater, srdce a dalších orgánů se prostě tělo tak zvaného dárce prohlásí za mrtvé. A kdyby se orgán neměl úspěšně chytit, nabízí se v rámci záruční doby do týdne další operace.

6. Zjišťovat o tom informace je velmi obtížné a nebezpečné. Režim se snaží zajišťování důkazů co nejvíce komplikovat. Nezávislé expertízy není snadné zajistit. Mezinárodní výbor Červeného kříže nesměl do země vstoupit, oproti tomu čínský červený kříž byl natolik blízký čínské vládě, že musel vysvětlovat vážná obvinění z neobjektivity a dokonce ze systémové korupce.

7. Počet odběrů dosahuje každoročně vysokých čísel. V roce 2016 mělo jít o 60 až 100 tisíc odběrů. Podle slov čínské Transplantační společnosti, kterou citují v knize Krvavá sklizeň (David Kilgour and David Matas), pocházejí téměř všechny orgány transplantované v Číně od vězňů. A to již celé desítky let.

8. Na transplantace cestují do Číny lidé z celého světa. Režim cynicky šetří na každém kroku. Dárcům se nic neplatí, ušetří se za dopravu, ušetří se za čekání na vhodného dárce i za technologicky náročné uchovávání orgánů a transport. Transplantace znamenají pro Čínu tak výnosný obchod, že výtěžek stačí na financování armády nebo zdravotnictví a jde také do soukromých rukou stranických kádrů.

9. Členové hnutí Falun Gong jsou jako dárci orgánů dokonce vyhledávaní – mají zdravý životní styl a jsou fyzicky aktivní. Komunistický režim považuje hnutí Falun Gong za hrozbu, jak uvedla analytička Human Rights Watch pro Čínu paní Maya Wang. Členové hnutí jsou systematicky mučeni, vězněni bez procesu a zabíjeni.

10. Vážné etické otázky nakonec dovedly světovou transplantační společnost k tomu, že v roce 2012 vydala zvláštní směrnice. V nich čínskou praxi tvrdě odsoudila a vybízí Čínu, aby prosazovala pouze dobrovolné dárcovství orgánů.  

11. Světové veřejné mínění se zmobilizovalo natolik, že v roce 2012 začali lidé sbírat podpisy pod petici za skončení nedobrovolných transplantací1. Do roku 2018 se pod petici podařilo sesbírat 3 miliony podpisů. Šlo o nejrozsáhlejší petiční akci na světě. Petiční archy předala organizace DAFOH přímo komisaři OSN pro lidská práva.

12. Zvláštní tribunál2, který byl ustanoven v roce 2018, si vzal za úkol posoudit zprávy o systematickém zabíjení lidí za účelem transplantací jejich orgánů a posoudit individuální odpovědnost všech, kdo se na tomto nelidském obchodu podílejí. 

 

Problém, který dnes máme před sebou, nezůstává za hranicemi Číny, ale prorůstá do celého světa.

Podle zpráv organizace Human Rights Watch dochází celosvětově k systematickému zpochybňování základních lidskoprávních mechanismů.

Čína zkouší například pracovníky OSN odvrátit od toho, aby poukazovali na problémy. Dopředu je ponižuje a otupuje jejich kritiku. Sílí tlak, aby se lidskoprávní standardy upravily k nepoznání.

Stručně řečeno: Pro čínský režim je důležitý ekonomický rozvoj a zisk. A lidská práva, jak jsme je znali, mu stojí v cestě.

K politice lidských práv se naštěstí nehlásíme jen my. Před několika měsíci – bylo to v lednu 2018 – vystupoval u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv německý prezident. Nemluvil k německému publiku, ale k čínskému.

Frank Walter Steinmeier totiž vystoupil v Číně na univerzitě v Chengdu.

Prohlásil, že dnes opravdu není doba na to oslabovat, měnit nebo opouštět standardní lidská práva, především všeobecnou deklaraci lidských práv, jak někteří právě v Číně navrhují. Pro německého prezidenta je tato Deklarace vzácným textem. Protože v dnešním propojeném světě, který podlomila nedůvěra a neochota k mezinárodní spolupráci, potřebujeme společné normy možná ještě víc než dřív.

Norma o lidských právech je přitom normou nejzákladnější. Na ní stojí celá naše západní společnost.

Není proto jen povinností Německa, ale také České republiky, aby se spolu s ostatními státy EU postavily útokům na základní lidskoprávní dokumenty a mezinárodní záruky, které garantují lidská práva pro všechny.

Pro všechny, to znamená i pro členy hnutí Falun Gong a další a další menšiny v Číně. V Číně, která se dnes chová jako bezohledná velmoc. 

Dovolte mi připomenout, že počty obětí politické zvůle od nástupu současného generálního tajemníka Komunistické strany Číny a jejího prezidenta strmě rostou. Pokračuje utužování nedemokratických poměrů a flagrantní porušování nejzákladnějších zásad právního státu.

Nemůžeme pokrytecky předstírat, že o tom jaksi nevíme. Nesmíme ani podřizovat vztahy s Čínou ekonomickému zájmu několika vybraných firem. Prodali bychom s tím vlastní suverenitu, důstojnost a svobodu pod rukama.

Česká republika se musí umět postavit a vůči Čínské lidové republice zastávat pevnou a sebevědomou politiku. Můžeme si to dovolit.

Jen tak totiž můžeme budovat vzájemně výhodné vztahy. Nesmíme přitom zapomínat na všechny, kdo umírají v anonymitě, bez práva na soudní proces, kdo byli degradováni na úroveň biologického materiálu pro transplantační byznys.

Zítra a pozítří bude premiér ČR na Evropské radě v Bruselu, kde se bude  také jednat o vztahu EU s Čínou. Následuje summit EU-Čína a chystají se další důležitá rozhodnutí.

I proto je dnešní jednání senátu Parlamentu České republiky o hnutí Falun Gong tak důležité. Stáváme se součástí celoevropského hledání vzájemně nejvýhodnějších vztahů zemí EU a Číny, při němž nesmíme zapomenout na to, co nám pomohlo najít cestu ke svobodě. 

Nebojme se přihlásit k hodnotě člověka a jeho práv. Nebojme se přihlásit k tomu, co nám samotným přineslo svobodu. Nebojme se postavit civilizačnímu střetu, který se před našima očima odehrává.

Je důležité dnešní usnesení k hnutí Falun Gong přijmout velkou většinou. Vyzývám proto všechny, aby dnes Váš souhlas nechyběl. 

 

Odkazy:

1 https://dafoh.org/petition-to-the-united-nations/

2 https://chinatribunal.com/reading-material/

https://www.rfa.org/english/news/china/concern-grow-over-chinese-influence-03152019101742.html