Novinky

Pavel Fischer na jednání s Radou městské části Praha 12

Pavel Fischer přijal pozvání na jednání Rady městské části Praha 12 dne 14. března 2019. Seznámení a úvodnímu slovu senátora Pavla Fischera následovala diskuze nad konkrétními problémy občanů Modřan, Kamýku, Komořan, Cholupic a Točné.

Otázky Pavla Fischera směřovaly především k největším projektům radnice a k problémům, které je komplikují. Velký prostor byl věnován zamýšlené výstavbě školy v Komořanech a dalšímu rozvoji stávající školy v Modřanech, developerské výstavbě a navazujícímu řešení dopravy a občanské vybavenosti. Z dalších témat, která byla předmětem jednání, můžeme jmenovat sportovní a volnočasové vyžití dětí, vybavenost a rozvoj obcí Cholupice a Točná, potíže s financováním případného osamostatnění Montessori školy nebo rekonstrukci sítí a komunikací. 

Pavel Fischer tlumočil členům rady podněty a požadavky, kterých se mu dostalo od občanů senátního obvodu jednak při volební kampani, jednak při setkáních se zástupci místních spolků a organizací. Závěrem schůzky, která trvala přibližně hodinu, vyzval Pavel Fischer členy Rady, aby se na něj neváhali obracet přímo nebo prostřednictvím asistenta senátora. Pavel Fischer i členové Rady MČ vyjádřili přání v konkrétních záležitostech těsněji spolupracovat a koordinovat činnost.