Můj program

Volební program kandidáta na senátora Pavla Fischera

V Senátu chci zúročit své dlouholeté pracovní zkušenosti z oblasti bezpečnosti a obrany státu, ze spolupráce v rámci EU a NATO a své mnohaleté působení v diplomacii.

Mou prioritou zůstává obrana a bezpečnost naší země. Ze svého působení v zahraničí dobře znám, jak mnoho může vlivný senátor odpracovat v zahraničních věcech nebo v diskusi o potřebách našich ozbrojených sil. 

Druhou oblastí, jež se mne bolestně dotýká, je problematika zaostalých regionů naší země. Výkonná veřejná správa a rozvoj odloučených oblastí je třeba vnímat jako národní úkol. Chci aktivně pomáhat v prosazování politických návrhů, které povedou ke zlepšení situace.

Senátor by měl působit jako vyslanec mezi obcemi, hlavním městem Prahou, ministerstvy a parlamentem. Chci chránit zájmy obcí a v těsné spolupráci s jejich starosty pomoci v především v těchto oblastech:

  • projednávání zákonů
  • jednání s nadřízenými orgány, zejména ministerstvy
  • projednávání velkých developerských projektů v zájmu zachování zásad rozvoje území, zdravého urbanismu a krajinářství

Konkrétním příkladem je projekt parku Soutok, jenž má vzniknout na Berounce a Vltavě a který může podstatně zvýšit kvalitu života všech zainteresovaných. Tento velký projekt však potřebuje trpělivé projednávání ve spolupráci s místními samosprávami a účinnou koordinaci. Rád přiložím ruku k dílu.

  • projednávání projektů dopravy a velké infrastruktury v zájmu zachování kvalitního občanského života a zachování zeleně

Zejména jde o prodloužení tramvajové trati do Komořan a o výstavbu stanic metra D v Libuši-Písnici a dále do Modřan. Oba projekty by měly výrazně zlepšit dopravní dostupnost centra Prahy. S tím ale bude třeba také budovat nová parkovací místa, nové silnice, bezpečné chodníky a nové cyklostezky. Pražský okruh nesmí toto vzácné území mrzačit, ale pomáhat jeho harmonickému rozvoji. 

V celostátním měřítku je však třeba se zaměřit na stavbu železničních tratí. Potřebujeme strategicky odvážné a vizionářské projekty, které by nás lépe propojily s Evropou, vždyť spoje mezi Berlínem a Vídní dnes Českou republiku oklikou objíždějí. Je na čase železnici vrátit její prioritu, to by se promítlo i do navýšení počtu příměstských vlaků, které by mnohé z obcí volebního obvodu č.17 přivítaly.

  • modernizace veřejných prostranství v zájmu místních občanů

Veřejná prostranství jako náměstí, parky či sportovní areály jsou důležitá pro rozvoj sousedských vztahů a komunitní život. Důkladnou pozornost v tomto ohledu zasluhuje Sofijské náměstí v Modřanech, jež by se mělo stát klidným a důstojným místem pro setkávání a trávení volného času místních.

  • snížení negativních dopadů nadměrné dopravy na život v obcích

V příslušných obcích je nutné prosazovat další způsoby snížení zátěže místních obyvatel dopravou Pražského okruhu, které se týká zejména Prahy 12.