Prezidentské priority

Úcta k tradicím státu, demokracii a lidským právům

 • budu napomáhat celospolečenskému dialogu a vytváření konsensu ve všech tématech, která mají potenciál rozdělovat společnost
 • budu hájit svobodu všech občanů nesouhlasit, demonstrovat a vyjadřovat jiný názor
 • budu plně spolupracovat s vládou a parlamentem a pomáhat naplňovat společné vize
 • jako svrchovaný strážce ústavy pomohu budovat důvěru v právní stát
 • v souladu s ústavou budu dbát o zaručení stejných práv, svobod a příležitostí pro všechny občany bez rozdílu
 • státní vyznamenání udělím jen respektovaným osobnostem
 • vždy budu připomínat tradice naší státnosti, hrdinství legionářů a odboje, oběti holocaustu, obou světových válek a komunistické totality
 • jako prezident republiky budu vyhledávat setkání s občany a navštěvovat regiony
 • prezidentskou kancelář přenesu mimo areál Pražského hradu, aby byla výkonnější, efektivnější a více transparentní

Bezpečnost

 • budu posilovat odolnost naší společnosti vůči nepřátelským vlivům a vědomí, že o bezpečnosti naší země rozhoduje každý občan
 • budu chránit vrcholnou suverenitu naší republiky, která nesmí být omezena politickým ani ekonomickým vazalstvím vůči jinému státu
 • budu spolupracovat s vládou na zabezpečení ochrany našeho území před nekontrolovanou migrací a teroristickými hrozbami
 • s využitím svých mezinárodních kontaktů z diplomacie posílím naše členství v NATO, které je stěžejní pro bezpečnost naší země

Ekonomika

 • pomohu prosadit vytváření dlouhodobých strategií rozvoje státu v oblasti hospodářství, infrastruktury a rozvoje strukturálně postižených a ekonomicky slabých regionů
 • s využitím svých mezinárodních kontaktů posílím naše členství v Evropské unii, díky kterému naše republika ekonomicky a kulturně prosperuje
 • protože bez zkrocení veřejných výdajů hrozí extrémní zadlužení státu, budu nabádat vládu k odpovědnému hospodaření
 • jsem zastáncem přijetí společné měny – eura, protože pomůže ochránit naši ekonomiku
 • budu podporovat inovativní firmy i ty tradiční, které jsou základem našeho hospodářství
 • budu aktivně pomáhat českým podnikatelům v cestě za úspěchem na světových trzích

Sociální oblast a zdravotnictví

 • budu usilovat o zefektivnění systému státní správy, spočívající ve zjednodušení pravidel, vstřícném přístupu k občanům a odstranění zbytečných byrokratických překážek
 • budu usilovat o navýšení podpory lidem stiženým chudobou
 • budu usilovat o navýšení podpory znevýhodněných občanů, handicapovaných a pečujících osob
 • budu usilovat o navýšení podpory mladých rodin a samoživitelek
 • podpořím iniciativy vstřícné k rodinám s dětmi a posilující ochranu dětí
 • budu usilovat o zvýšení podpory seniorům a zajištění jejich důstojného stáří
 • podpořím další rozvoj hospiců a klinik paliativní péče
 • prosadím zvýšení dostupnosti zdravotnické péče v sociálně slabých regionech
 • podpořím vytváření politické shody nad nezbytnou důchodovou reformou
 • svými aktivitami budu podporovat dobrovolnou vzájemnou pomoc, která posiluje odolnost naší společnosti

Mezinárodní vztahy

 • prosazuji vrcholnou suverenitu naší republiky, která není vázána žádnou politickou ani ekonomickou závislostí na jiném státě
 • s využitím svých zkušenosti z diplomacie budu aktivně rozvíjet spolupráci s našimi spojenci, především se sousedními státy Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem, dále s USA, Francií, Spojeným královstvím a Izraelem a také s našimi spojenci v Indo-Pacifiku, především s Indií, Korejskou republikou, Tchaj-wanem a Japonskem
 • budu posilovat diplomatické úsilí ČR směřující k těsnější spolupráci s nordickými a baltskými státy i se státy na jihu a východě Evropy
 • podpořím rozvoj mezinárodní spolupráce s cílem vrátit naší zemi respekt a dobré jméno jako spojence a partnera

Venkov, udržitelnost, ochrana klimatu

 • s cílem posílit naši soběstačnost budu podporovat farmáře a menší a středně velké podniky potravinové výroby
 • budu usilovat o obnovení hrdosti venkova a věnuji náležitou pozornost spolkům a venkovským iniciativám
 • budu podporovat ekologické iniciativy, které pomáhají uchovat rozmanitost naší přírody
 • plně podpořím energetickou bezpečnost a budování nezávislé energetiky
 • vzhledem k nutné ochraně klimatu budu prosazovat a podporovat využití obnovitelných zdrojů a šetrných technologií, včetně výstavby energeticky úsporných budov

Kultura a vzdělání

 • budu usilovat o další rozvoj vzdělávání a vzdělanosti
 • Pražský hrad otevřu lidem jako památné místo české státnosti s edukačním zázemím pro školy a studenty
 • v prostorách Pražského hradu zřídím centrum české kultury, moderní architektury a designu v rámci prolínání české a světové inspirace
 • podpořím projekty a výměnné programy, které pomohou studentům, mladým vědcům a umělcům proniknout do zahraničí
 • díky svým mezinárodním kontaktům pomohu české kultuře otvírat dveře do světa

 

Prezidentské priority Pavla Fischera si můžete stáhnout ve formátu PDF.