Moje články a komentářeNovinky

Pojďme spolu změřit síly, vyzývám Miloše Zemana

 Do kanceláře prezidenta Zemana jsem dnes doručil otevřený dopis, ve kterém ho vyzývám k setkání a debatě před volbami.

Zde je jeho plné znění:

Vážený pan
Ing. Miloš Zeman
Prezident České republiky
Kancelář prezidenta republiky
119 08 Praha 1

v Praze 14. prosince 2017

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám napsal. Probíhá kampaň a považuji za nedobré, že jste zatím přímo nevstoupil do kampaně pro volbu hlavy státu. Na startovní čáru se dostavilo celkem devět kandidátů, avšak v exponovaných prezidentských debatách nastupujeme pouze v osmi. Ačkoliv jsem si vědom Vašeho pracovního vytížení spojeného s výkonem funkce prezidenta republiky, považuji to za nešťastné. Jako byste tím dával najevo určité opovržení nepsanými pravidly přímé volby.

Jsem si plně vědom Vašich povinností. Znám Vaše výroky o tom, že nevedete kampaň. Rozpaky však ve mně vzbuzuje, že jsem na svých cestách po republice mnohokrát spatřil Vaše billboardy, doplněné o vystoupení mluvčího prezidenta v jedné ze soukromých televizí. Takový styl považuji za „hybridní kampaň”, jejímž cílem je dezorientovat voliče.

Nežádám Vaši účast v některé z plánovaných debat. Jsem připraven přijít za Vámi přímo na Pražský hrad. Rád bych se s Vámi setkal. 

Těším se na Vaši odpověď.

Přeji Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v závěru Vašeho funkčního období.

S pozdravem

Pavel Fischer

Otevřený dopis Miloši Zemanovi ve formátu PDF ke stažení