Transparentní účet

Důležité upozornění:
Dnem 9. ledna končí možnost přijímání peněžitých darů nebo bezúplatného plnění pro Pavla Fischera. Po tomto termínu již kandidáti nesmí dary určené na volební kampaň přijímat, neboť by dárci nemohli figurovat v informaci zveřejněné 3 dny před volbou – prosíme o případné doplnění chybějících údajů. Dary zaslané po tomto termínu na volební účet musejí být vráceny dárcům

 

Tento účet je řádně registrován na Úřadu pro dohled nad stranami.

Pohyby na transparentním účtu můžete online sledovat zde: 2001304080/2010.

Máme povinnost evidovat všechny dárce, kteří nám přispěli. Pokud jste přispěli na transparentní účet, prosím stáhněte si formulář darovací smlouvy a vyplněný nám jej zašlete na adresu info@pavelfischer.cz. Děkujeme. 

Darovací smlouvy ke stažení

 

Přehled nepeněžního plnění