Jaký chci být prezident?

1-foto Pavel Fischer low res_15
Pavel Fischer, kandidát na prezidenta

1. Politický prezident

Když jsem ohlásil svou kandidaturu, nebyl mezi kandidujícím nikdo se silnou politickou zkušeností. Jsem přesvědčen, že prezident má být politický, má přinášet srozumitelný politický program a rozvíjet společenskou diskusi o palčivých problémech, které trápí občany naší země. Jako nestraník, a přitom člověk politický se k tomu hlásím.

 

2. Nadstranický prezident

Prezident má za úkol pokládat na stůl témata k politické diskusi, ale současně musí dbát o kvalitu demokracie a srozumitelnost veřejného
života. Podporu politiků hledám pro svůj program a jeho jednotlivá témata. Chci spolupracovat se všemi demokratickými uskupeními napříč politickým spektrem a působit jako garant demokracie.

 

3. Prezident do neklidné doby

Pro výkon nejdůležitějšího úřadu v republice jsou třeba politické zkušenosti, rozhodnost a síla. Díky svým zkušenostem z diplomacie i osobního života budu prezidentem, který neztrácí rovnováhu při překonávání i těch nejtěžších překážek.

 

4. Silný prezident

Přímo volený prezident má silný mandát od občanů. Musí tedy chránit zájmy občanů před jednostrannými zájmy nátlakových skupin. To ale neznamená, že prezident přitom nemusí respektovat ústavu a zákony České republiky. Chci být silným prezidentem, jehož hlas bude slyšet napříč Evropou.

 

5. Zkušený prezident

Většinu svého profesního života jsem strávil v politických funkcích a jako diplomat jsem sbíral bohaté zkušenosti při různých mezinárodních jednáních. Hovořím plynně dvěma světovými jazyky. Jsem kandidátem, který dokáže české zájmy v Evropě hájit hlasitě, rázně a hlavně účinně.

 

6. Lidský prezident

Česká republika potřebuje prezidenta, který rozumí i těm, kterým osud nepřál. Sám jsem opustil svou kariéru, abych se mohl věnovat péči o těžce nemocného syna. Budu prezidentem, který bude mít porozumění pro všechny, kteří procházejí těžkou životní zkouškou. Chci naslouchat i těm, kteří mají pocit, že jejich hlas nikdo neslyší.

 

7. Prezident s vizí

Jako jediný kandidát mám vizi pro lepší Českou republiku. Pracovně jí říkám Fischerův plán. Chci se zasadit o společnost směřující k lepší budoucnosti pro schopné a pracovité. Podívejte se na můj plán a připojte se k volbě pro lepší budoucnost.

 

8. Sebevědomý prezident

Prezident nemá být jen loutkou svých spolupracovníků, ani reprezentační figurkou bez názoru. Nechci, aby se kolem mě vytvořil okruh úslužných dvořanů. Prezident má Ústavou dané mantinely, které musí respektovat. A může je využít k prosazení svých myšlenek a vizí. Jako prezident budu hledat tu nejpřímočařejší cestu pro prosazení svého plánu při respektování pravidel, jimiž mne váže Ústava.

 

9. Otevřený prezident

Otevřený prezident musí rozumět lidem, opatřovat si náležité informace o stavu společnosti, být v kontaktu s občany. Pražský hrad je třeba otevřít veřejnosti se vším všudy, je přirozenou součástí města i státu.

 

10. Prezident bezpečí

V dnešní době oprávněně pociťujeme nižší míru bezpečí než dříve. Novým hrozbám nesmíme uhýbat, ale musíme je bedlivě sledovat a aktivně se jim stavět. Bezmocný strach není na místě.