Rozvoj regionů

Česká republika není jen Praha, skládá se také z neméně krásných a důležitých, ale zároveň také často opomíjených krajů. Jejich rozvoj musí být v příštích letech naší absolutní prioritou. Je potřeba zavést co nejdříve systémové změny, jež zabrání vylidňování venkova, snižování dostupnosti důležitých služeb a rozvoji obchodu s chudobou. Chci se aktivně podílet na budování nezávislých, silných a propojených regionů, kam se budou lidé rádi vracet a které přilákají i zahraniční turisty. Nedělejme z naší země hrstku ostrůvků bohatství obklopených chudobou. Česká republika se musí rozvíjet rovnoměrně.

Co je k tomu potřeba

  • Podpořit malé a střední podnikatele v regionech.
  • S pomocí efektivně čerpaných evropských dotací vybudovat klíčovou infrastrukturu v regionech.
  • Učinit zdravotní péči a další služby dostupné všude a pro všechny a klást tak překážky cynickému obchodu s chudobou.

Co pro to udělám

  • Vytvořím platformu pro meziregionální spolupráci regionálních podnikatelů a vyhlásím soutěž na celorepublikové úrovni, která se bude věnovat kombinaci podnikání a zvelebování regionů.
  • Budu pořádat pravidelná školení, jak získat a efektivně využít dotačních titulů. Uskuteční se na Hradě i v regionech pro všechny, kdo projeví zájem.
  • Zformuji expertní skupinu, která upozorní poslance, senátory, místní samosprávy i veřejnost na konkrétní případy nekalých praktik.

 

Programové pilíře

 

RodinaBezpečíRozvoj regionů