Rodina

V České republice máme v péči o rodinu ještě velké rezervy. O podpoře mladých rodin hovoří politici už léta, avšak posun je pomalý. Naše společnost stárne a s tím souvisí také nutnost kvalitní péče o seniory. Kvalitní život ve stáří a důstojný odchod z tohoto světa nesmí být pouze luxusem pro vyvolené, ale standardem, na který má právo každý z nás. Nedělejme z rodiny přítěž a nekomplikujme život těm, kteří se své rodině chtějí naplno věnovat a dát jí to nejlepší. Stát musí rodinám pomáhat, ne jim házet klacky pod nohy. A já vím, jak na to.

Co je k tomu potřeba

  • Zlepšit systém péče o seniory a zajistit jim důstojné stáří.
  • Podpořit mladé rodiny a pracující rodiče.
  • Vytvořit efektivní systém sociálního bydlení.

Co pro to udělám

  • Uspořádám každoroční dárcovský ples, jehož výtěžek půjde na podporu organizací pečujících o staré a nemocné.
  • Na Hradě založím školku pro zaměstnance Hradu a okolních institucí. Prezident má jít příkladem.
  • Uspořádám mezinárodní konferenci o sociálním bydlení pro odborníky a politiky, která poslouží jako podklad pro politická jednání o novém zákoně.

 

Programové pilíře

 

RodinaBezpečíRozvoj regionů