Příloha 1 – Výkaz zisků a ztrát

Příloha 1 - Výkaz zisků a ztrát

Příloha 1 – Výkaz zisků a ztrát

Transparentní účet

Milí přátelé, připravuji se na kandidaturu ve volbách prezidenta ČR v lednu 2023. Chci zůstat nadstranickým a plně nezávislým kandidátem. Vaše podpora je pro mě proto velmi důležitá. Děkuji vám za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet. Váš Pavel Fischer