NovinkyTiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera k jednání Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury dne 20. července 2021

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, kterému předsedám, přijal dne 2. června 2021 usnesení č. 66 k vyslovení neschopnosti Miloše Zemana vykonávat úřad prezidenta republiky, a to jednomyslně. Tomuto rozhodnutí předcházela jednání v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích, které spáchali vojáci Ruské federace. Jednali jsme intenzivně a často v režimu utajení, pověřily nás k tomu v zájmu parlamentní kontroly všechny senátorské kluby.

Při projednávání okolností kauzy Vrbětice nebylo možné přehlédnout skandální nečinnost, pochybení a rozpory ve vyjádřeních Miloše Zemana, který selhal v naplňování ústavní role prezidenta republiky. Rozhodli jsme se proto v souladu s preventivním principem článku 66 Ústavy okamžitě iniciovat postup, který vede k odebrání některých kompetencí prezidenta. Jsem velmi rád, že jsme toto téma vnesli do Senátu, který se otázkou kontroly prezidenta republiky musí zabývat. Podle Ústavy má totiž Senát vůči prezidentovi výlučné pravomoci, a proto je naší povinností v případě důvodného podezření adekvátně konat.

O projednání našeho usnesení projevila zájem také Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, která dnes dospěla k závěru. Nedoporučila plénu Senátu projednat postup podle článku 66 Ústavy. Vítám, že senátoři vedli obsáhlou diskuzi, v níž zvažovali možné kroky a nevyloučili ani další postup, zejména podle článku 65 Ústavy, to znamená ústavní žalobu. V tuto chvíli jednají také další orgány Senátu. Všem senátorům jsem nadále k dispozici a těším se na jejich případné otázky a doporučení.

Když jsem studoval archivní dokumenty, zaujalo mne, že Komise v roce 2012 vyjádřila vážné obavy z toho, že přímo volený prezident může po provedení příslušných změn Ústavy nepřiměřeně zasahovat do výkonu moci ve státě a vymanit se kontrole. Tyto obavy se podle mého názoru naplnily. I proto jsem toto historické usnesení dnes členům Komise připomněl a doporučil bez odkladu konat. Je nejvyšší čas vrátit úřad prezidenta do jasných ústavních mantinelů. A také zajistit, aby Senát mohl účinně čelit paralýze ústavního systému, k níž by došlo, kdyby prezident zůstal mimo kontrolu ostatních institucí.

Jako ústavní činitel České republiky jsem dlouhodobě znepokojen tím, jak Miloš Zeman vykonává úřad prezidenta. V případě odhalení pachatelů výbuchů ve Vrběticích, při nichž zemřeli dva čeští občané, se Miloš Zeman nejen nezastal českých zájmů, ale dokonce je svými výroky a nečinností poškodil. Věřím, že odpovědné orgány Senátu důkladně posoudí další postup a budou konat. Jde o základní principy v souladu s pravidly právního státu a parlamentní demokracie, kde se instituce navzájem kontrolují a vyvažují.