Novinky

Usnesení VZOB k cestě poslance Ondráčka na okupované území Ukrajiny

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

  1. 12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

  1. 68. USNESENÍ

z 9. schůze, konané dne 5. června 2019

k  cestě poslance Zdeňka Ondráčka na okupované území Ukrajiny

 

Po vyslechnutí Politického ředitele ministerstva zahraničních věcí Davida Koneckého a po rozpravě

 

VÝBOR

I. se distancuje od cesty poslance Zdeňka Ondráčka na okupované území Ukrajiny dne 11. května 2019 do oblastí, kam mají omezený přístup i členové oficiální pozorovatelské mise OBSE a deklaruje, že se nejednalo o oficiální návštěvu delegace Parlamentu ČR;

II. potvrzuje, že územní celistvost Ukrajiny je v souladu s principy mezinárodního práva životně důležitá nejen pro Ukrajinu, ale i pro Českou republiku;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.