Novinky

Usnesení zahraničního výboru Senátu k eskalaci napětí ve Venezuele

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

46. USNESENÍ PER ROLLAM

dne 4. dubna 2019

k eskalaci napětí ve Venezuele

VÝBOR

  • neuznává – v souladu s prohlášením Vysoké představitelky EU vydaném 4. dubna 2019 jménem všech 28 členských států Evropské unie – zbavení poslanecké imunity legitimně zvoleného předsedy venezuelského Národního shromáždění Juana Guaidóa; 
  • připomíná své usnesení č. 32 ze 4. února 2019 k aktuální situaci ve Venezuele, ve kterém podpořil uznání Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely a vyzval k ukončení násilí na civilním obyvatelstvu;

II.

pověřuje

předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.